Reklamacje i Zwroty

Reklamacje

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy - Firmie Handlowej Gliw Michał Gliwiński, ul. Kniatek 10/1, 86-170 Nowe, NIP: 5591910646, REGON: 362643772 założonej w Urzędzie Skarbowym, ul. 10-lutego 16, 86-100 Świecie reklamacje dotyczące zawartej Umowy. Reklamację można przesłać na adres sklep@gliw.com.pl lub w formie pisemnej na adres:

  • Biuro Obsługi Klienta Firma Handlowa Gliw Michał Gliwiński
  • ul. Kniatek 10/1
  • 86-170 Nowe
  • Polska
 2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, numer telefonu, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji z wskazaniem żądania Kupującego oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 3. W przypadku, gdy dla ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi, dostarczenie Produktu do Sprzedawcy jest niezbędne, Klient zostanie poproszony o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy.

 4. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

 5. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, Ośrodek Zamiejscowy w Toruniu, Adres: Pl. Teatralny 2, 87-100 ToruńTelefon: (056) 621-84-41

  Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Zwroty, odstąpienie od umowy:

 • Czas na zwrot: 14 dni
 • Adres do zwrotu:
  • Biuro Obsługi Klienta Firma Handlowa Gliw Michał Gliwiński
  • ul. Kniatek 10/1
  • 86-170 Nowe
  • Polska

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia. Oświadczenie można złożyć:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Firma HandlowaGliw Michał Gliwiński
ul.Kniatek 10/1, 86-170 Nowe
NIP: 5591910646
REGON: 362643772
Założona w Urzędzie Skarbowym, ul. 10-lutego 16, 86-100 Świecie

Ja............................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy......................................., numer oferty........................................
Data zawarcia umowy to.........................., data odbioru.........................................

 

Imię i nazwisko.....................................
Adres................................
Data..............................

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 1. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Wszystkie produkty dostępne w www.Hurtownia-Narzedzi.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 1. Pozostałe informacje

W agregacie , pompach spalinowych , gwarancji nie podlegają następujące rzeczy:
szarpak
świeca
regulacja gaźnika
amortyzatory